Chiến lược lưới sắt (Grid Strategies)

Dưới đây là hình ảnh giải thích rõ nhất về cách gọi chiến lược này là Grid, tức là bạn sẽ giải khá nhiều lệnh trong 1 cặp tiền tệ giao dịch. Thực ra bài viết này không quá đi sâu vào chiến lược vì nó rất rõ cho người giao dịch ban đầu. Thực ra bạn chỉ việc chồng lệnh khi thấy nến đảo vì vậy điều chúng tôi muốn nói ở đây là cách quản lý vốn.

Tùy theo vốn mà các bạn có thể giao dịch khối lượng bao nhiêu là đủ và để đảm bảo vốn an toàn đó mới là điều quan trọng, thường thì theo lời khuyên các chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối cho biết tỷ lệ như sau:

Nếu bạn đủ khôn ngoan để biết được đỉnh hoặc đáy của sóng thì hãy đặt cược 10% giá trị vốn vào mỗi lệnh, thường thì các nhà đầu tư khôn ngoan sẽ chỉ đặt cược là 2% nhưng đó là số vốn lớn từ 10.000$ trở lên còn bình thường chúng ta sẽ là 5% và con số 10% là con số mạo hiểm.

Đó là vấn đề quản lý vốn, còn vấn đề tiếp theo Forexcoban.com muốn nói với các bạn đó là số lượng lệnh. Chênh sóng càng nhiều thì số lệnh vào của bạn cũng sẽ vào nhiều nếu giao dịch theo chiến lược Grid này vì vậy việc quản lý lệnh cũng gây khó khăn đôi khi mất kiểm soát, những cột sóng lớn sẽ khó có cơ hội đóng lệnh để Take Profit.

Vấn đề thứ 3 đó là ngâm lệnh: nếu bạn đóng lệnh được trong ngày hoặc trong H1 được thì không sao nếu để qua ngày hôm sau tâm lý sẽ rất khác, đó là cản tâm lý đợi chờ. Bạn sẽ vội vàng đóng hoặc mở thêm lệnh mới với sai lầm liên tiếp và dẫn đến cháy tài khoản. Trường hợp này xảy ra rất nhiều trong thực tế khi chúng tôi tham gia giao dịch lúc ban đầu. Sau nhiều thất bại và chúng tôi khuyên bạn áp dụng tỷ lệ vào lệnh là

Lần 1: 0,1 lot thăm dò nếu ăn nhỏ (dương là tốt rồi đừng tham)

Lần 2: 0,2 lot

Lần 3:0,3 lot

Lần 4: 0,4 lot

Tổng tỷ lệ là 1 lot và tùy theo số lượng vốn của bạn mà giao dịch đặt lệnh sao cho ít nhất bảo toàn vốn hoặc lời 60% trở lên.

Với chiến lượng này chúng tôi biến thiên ra nhiều kiểu giao dịch nhưng cơ bản vẫn gần giống với hình dưới vấn đề là quản lý vốn và thời điểm vào lệnh.

Chúc các bạn Trade It thành công! Mọi thắc mắc cũng như góp ý vui lòng liên hệ trực tiếp: info@forexcoban.com

Viết bởi FxPro từ www.forexcoban.com

Tham gia bình luận