ChartStation

Đây là phần mềm phân tích biểu đồ kinh tế thị trường

MIỄN PHÍ

Trang web: www.netdania.com
Điện thoại: +45 3888 4170
Địa Chỉ Công Ty: Hundige Storcenter 2 a, Greve, 2670, Denmark

Các tính năng mới
Bao gồm:
Xây dựng và lưu việc cá nhân.
Lưu các đường xu hướng cá nhân, công thức vv
Hệ thống quản lý toàn bộ cửa sổ theo dõi.
Nhiều cửa sổ với thay đổi kích thước thông minh.
Windows có thể được lưu và lấy ra trong các kích thước ưa thích.
Tất cả các thiết lập cá nhân được lưu trên các máy chủ của NetDania.
Và nhiều hơn nữa.

Thông Tin Phần Mềm
Lệ Phí Hàng Tháng: Không
Thử nghiệm Miễn phí: Không
Kiểu Phần mềm: Web
Tin Báo Email: Không
Tin Báo Di Động: Không
Thông Tin Phần Mềm Lập Biểu Đồ
In: Không
Khả Năng Lưu Cách Bố Trí: Không
Giao Dịch Từ Biểu Đồ: Không
Khả Năng Lưu Các Chỉ Báo: Không
Múi Giờ: GMT
Các Chỉ Báo Có Thể Tùy Chỉnh Được: Không
Kiểm tra lại: Không
Tham gia bình luận