Lot trong Forex là gì?

Thị trường forex hàng ngày giao dịch trên thế giới với số lượng tiền rất lớn và việc sử dụng một đơn vị để đo khối lượng tiền giao dịch đó được gọi là “Lot”. Thông thường, một lot tiêu chuẩn (Standard lot) tương đương với 100,000 đơn vị tiền. Bên cạnh lot tiêu chuẩn còn có một số kích cỡ lot khác là mini lot, micro lot và nano lot; chúng lần lượt tương đương với 10,000, 1,000 và 100 đơn vị. Để hiểu thêm bài này các bạn chú ý đọc bài về đòn bẩy tài chính trong hoạt động ngoại hối nhé vì với số vốn nhỏ mà các bạn có thể tham gia giao dịch đến cả 100,000USD chẳng hạn thì cần phải có đòn bẩy.

Một vài sàn forex hoặc phần mềm giao dịch vẫn sử dụng đơn vị tiền để đo khối lượng giao dịch thay vì lot. Do đó, cần kiểm tra với sàn giao dịch hoặc phần mềm giao dịch để xác định được khối lượng giao dịch được đo theo cách nào

Cỡ lot Số lượng đơn vị tiền
Standard Lot 100,000
Mini Lot 10,000
Micro Lot 1,000
Nano Lot 100

Hãy thử quay lại để tính giá trị pip của các ví dụ trước đây đối với các cách đo khối lượng giao dịch khác nhau:

Cặp Tỉ giá lúc đóng giao dịch Giá trị pip cho mỗi…
Đơn vị tiền Standard lot Mini lot Micro lot Nano lot
EUR/USD Bất kỳ $0.0001 $10 $1 $0.1 $0.01
USD/JPY 1 USD = 112 JPY $0.000089 $8.9 $0.89 $0.089 $0.0089

Và cũng giống như phần trước tôi giới thiệu về Pip và cách tính giá trị trên nó đã có phần mềm tự động tính cho bạn, và bài viết chỉ muốn các bạn hiểu được khối lượng các cặp giao dịch và giá trị đạt được khi bạn giao dịch với khối lượng đó.

FxPro – www.forexcoban.com

Tham gia bình luận