Từ điển Forexfactory

Dưới đây là một số khái niệm khi bạn xem lịch kinh tế:

A
ADP Nonfarm Employment Change: Chuyển đổi việc làm phi nông nghiêp ADP
Advance GDP Price Index q/q: Chỉ số giá giá trị trung bình GDP
Advance GDP q/q: Giá trị trung bình tổng sản phẩm quốc nội GDP
Average Cash Earnings y/y: Thu nhập trung bình theo năm
Average Hourly Earnings m/m:Thu nhập trung bình theo giờ

B
BRC Shop Price Index y/y : Chỉ số giá của BRC Shop (năm 2008)
BOJ Governor Shirakawa Speaks: Phát biểu của thống đốc BOJ Shirakawa
Building Approvals m/m: Giấy phép xây dựng
Business Conditions Orders: Đơn đặt hàng điều kiện thương mại

C
CBI Distributive Trades Realized: Xu hướng đơn đặt hàng thương mại CBI
Challenger Job Cuts y/y: Lượng việc làm cắt giảm Challeger
Chicago PMI:  PMI Chicago
Construction PMI: PMI xây dựng
Construction Spending m/m: Tiêu dùng trong xây dựng
Consumer Confidence: Niềm tin tiêu dùng
Consumption Indicator: Chỉ số tiêu dùng
Core PCE Price Index m/m: Chỉ số giá PCE lõi
CPI Flash Estimate y/y: Đánh giá CPI ngắn hạn
Crude Oil Inventories: Dự trữ dầu thô

D
Domestic Vehicle Sales: Số lượng xe bán quốc nội

E
ECB President Trichet Speaks: Phát biểu của chủ tịch ECB Trichet
ECB Press Conference: ECB họp báo sau lãi suất

F
Fed Holds TAF Auction:  Đấu giá cho vay của FED
French Government Budget Balance: Cán cân ngân sách chính phủ Pháp
French Trade Balance: Cán cân thương mại Pháp
Factory Orders m/m: Đơn đặt hàng công nghiệp
Federal Funds Rate: Công bố lãi suất
FOMC (Federal Open Market Committee) : Ủy ban Thị trường tự do liên bang

G
German Consumer Confidence: Niềm tin tiêu dùng Đức
German CPI m/m (p): Chỉ số CPI Đức (tháng/tháng)
German Retail Sales m/m: Chỉ số bán lẻ Đức
German Unemployment Rate: Tỷ lệ thất nghiệp Đức
German Factory Orders m/m: Đơn đặt hàng công nghiệp Đức ( tháng/ tháng)

H
Housing Starts y/y: Lượng nhà bắt đầu xây dựng
Halifax HPI m/m : Giá nhà đất của Halifax Bank trong tháng

I
Industrial Production m/m (p): Sản lượng công nghiệp (VD: tháng 4)
Interest Rate Announcement: Công bố lãi suất
ISM Manufacturing Index: Chỉ số sản xuất ISM
ISM Manufacturing Prices: Giá sản xuất ISM
Italian CPI m/m: CPI Italian
ISM Non-Manufacturing Composite: ISM phi sản xuất tổng hợp

L
Large Retailers’ Sales y/y: Doanh số bán lẻ lớn (năm/năm)
Leading Index m/m: Các chỉ dẫn số hàng đầu

M
M4 Money Supply m/m: Cung tiền M4
Manufacturing PMI (r): PMI sản xuất
Monetary Base y/y: Cơ sở tiền tệ
Mortgage Approvals: Duyệt cho vay thế chấp
Manufacturing Production m/m: Sản lượng lĩnh vực sản xuất ( tháng/ tháng)
Minimum Bid Rate : Tỷ lệ chệnh lệch giá tối thiểu
Monetary Policy Statement: Báo cáo về chính sách tiền tệ

N
National HPI Composite-20 y/y: Chỉ số giá nhà tổng hợp 20 khu vực
Nonfarm Employment Change: Chuyển đổi thất nghiệp phi nông nghiệp
NIESR GDP Estimate:  Đánh giá GDP của NIESR
Nonfarm Productivity q/q (p): Sản lượng phi nông nghiệp( quý I/ 2008)

P
Personal Income m/m: Thu nhập cá nhân
Personal Spending m/m: Tiêu dùng cá nhân
Pending Home Sales m/m: Doanh số nhà chờ bán ( tháng 4)
PMI (Purcharsing Manager’s Index): Chỉ số quản lý thu mua

R
Retail Sales m/m: Doanh số bán lẻ
Retail Sales y/y: Doanh số bán lẻ (năm/năm)

S
SNB Board Member Jordan Speaks: Phát biểu của của ngài Jordan thành viên Ngân hàng Thụy Sỹ
Sentix Investor Confidence: Độ tin cậy của nhà đầu tư Sentix
Services PMI : PMI dịch vụ

T
Trade Balance: Cán cân thương mại
TDMI Inflation Gauge m/m: Đánh giá lạm phát của TDMI

U
Unemployment Claims: Trợ cấp thất nghiệp
Unemployment Rate: Tỷ lệ thất nghiệp
Unit Labor Costs q/q (p):    Chi phí nhân công đơn vị ( quý/ quý)

R
RBA Monetary Policy Statement: Tuyên bố của RBA về chính sách tiền tệ:

W
Wholesale Inventories m/m: Dự trữ bán buôn (tháng/tháng)

Tham gia bình luận