Pip trong Forex là gì?

04/12/2017 fxpro 0

Pip là gì? Pip là từ viết tắt của Tiếng Anh Price Interest Point và được dùng để xác định mức lãi của giao dịch dựa trên điểm của […]