ADX là gì?

07/12/2017 fxpro 0

Average Directional Movement Index (ADX) ADX là kỹ thuật chỉ báo thể hiện thị trường đang trong trạng thái có xu hướng hay không có […]