Lot trong Forex là gì?

07/12/2017 fxpro 0

Thị trường forex hàng ngày giao dịch trên thế giới với số lượng tiền rất lớn và việc sử dụng một đơn vị để đo […]