MACD là gì?

07/12/2017 fxpro 0

Công cụ MACD ( Moving Average Convergence-Divergence) là một công cụ Phân tích kỹ thuật đơn giản và phổ biến đáng tin cậy. Đường MACD có giá […]